Hem

CONSUMER MINDS

Consumer Minds.

Kunderna vill ha allt – nu!!!!!

Consumer Minds startade 2002 med konsumenten i fokus. Både med fokus på den privata konsumtionen av medier, varor och tjänster såväl som i den professionella rollen som beslutsfattare, inköpare, säljare och ledare.
Smartphonen har under de senaste åren blivit vår livs fjärrkontroll både privat och i jobbet och utifrån detta kommer konsumentbeteenden både vad gäller B2C och B2B att förändras radikalt.
Idag har Consumer Minds sälj-och konsultuppdrag med fokus på förändring och nya utmaningar. Det enda vi vet är att förändringarna bara kommer att gå snabbare och snabbare i takt med att den digitala utvecklingen formligen exploderar. Det ger nya affärsmöjligheter där gamla modeller snabbt visar sig hopplöst föråldrade.

De företag som smartast och snabbast förändrar sina affärsmodeller är vinnare i längden. Vi hjälper uppdragsgivarna att både ifrågasätta sina traditonella affärsmodeller men också att bearbeta marknaden med nya tankar.
Relevans, relevans och återigen relevans har blivit ett honnörsord som kanske är det absolut viktigaste vi har att jobba med vad gäller försäljning.

Vi tycker att relevans, passion, mening och innovation är nyckelord som måste finnas för att vi skall kunna göra ett bra jobb tillsammans med uppdragsgivaren.
I B2B försäljning handlar det om att integrera marknad med sälj på ett helt nytt sätt där vi hittar sätt att jobba med både inkommande och utgående på samma gång där också tidsaspekten blivit enormt viktig. Får inte kunden rätt svar direkt så är det otroligt lätt att gå vidare till ett nytt alternativ.

Inom B2C handlar det idag väldigt mycket om att konsumenten idag har helt nya mediavanor där konsumtionen av reklam förändras. Nyckelord är relevans, relevans och återigen relevans samtidigt som du inte kan trycka på konsumenten reklambudskap på samma sätt som tidigare.

Här måste du hitta sätt att belöna konsumenten för att ta till sig ditt reklambudskap.
Consumer Minds har nöjet att jobba med ett antal unika projekt som ni hittar beskrivna separat under projekt.

  • Forza Football – Europas näst största fotbollsapp där teamet bakom är besatta av att vara relevanta för användaren när man ”konsumerar” fotboll.
  • Ratataa. En digital plattform som bygger på att belöna konsumenten när hen konsumerar reklam och att hitta just den direkta kombinationen mellan reklam och försäljning.
  • Playhippo AB. Consumer Minds har också uppdrag inom moneytainment-industrin för spelbolaget Playhippo AB som är noterat på Aktietorget. Här förfinar vi den digitala spelupplevelsen inom framförallt casino och bingo med flera varumärken i portföljen.
  • spotonroses.se. Försäljning av naturliga Ecuadorianska rosor som genom en helt naturlig process behåller sin skönhet i upp till två år och dessutom är helt allergifria.
  • PGM AB. Genom ett koncept som bygger på webbutiker och hur man kapitaliserar sitt lager av merchandise och profilprodukter kan företag nå ut med sitt varumärke i den egna organisationen och till sina kunder på ett helt annat sätt än tidigare.

Intervju.

Kontakt

Tel: +46 768 663161
E-post: christian.bonnelyche@consumerminds.se

”The mobile customer is forever changed. Empowered by smartphones and tablets, savvy consumers have come to expect immediacy at their fingertips. They want everything, everywhere, now.”

"The consumer is the supreme mover of economic order... for whom all goods are made and towards whom all economic activity is directed"